Διαδικασία Εξετάσεων Για Δίπλωμα Οδήγησης Αυτοκινήτου

Η οδήγηση έχει μπει στην ζωή του καθένα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.  Μόλις οι νέοι φτάνουν στα 18 τους ξεκινάει το κυνήγι της ελευθερίας με αφετηρία ένα δίπλωμα οδήγησης.  Η απόκτηση ενός διπλώματος οδήγησης δεν είναι μόνο προνόμιο των ατόμων νεαρής ηλικίας.  Η εκμάθηση οδήγησης μπορεί να ξεκινήσει όταν ο υποψήφιος οδηγός έχει κλείσει τα 18 του χρόνια.  Εφόσον έχει γίνει αυτό, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ή όριο όσον αφορά την ηλικία του υποψηφίου.

Αρχικά, επιλέγεται με προσοχή η κατάλληλη σχολή οδηγών που θα προετοιμάσει τον φοιτητή για τις τελικές του εξετάσεις και φυσικά την πρώτη του εξόρμηση στους δρόμους όντας αφεντικό του εαυτού του.  Στην συνέχεια και εφόσον έχει εκδώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα του επιτρέψουν να ξεκινήσει σε μία σχολή οδηγών, ο υποψήφιος οδηγός αυτοκινήτου, ακόμη και αν έχει ήδη την εμπειρία στο τιμόνι, υποχρεούται να κάνει πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον 25 ωρών σε εκπαιδευτικό όχημα, ενώ παράλληλα μαθαίνει τον κώδικα οδικής συμπεριφοράς και από το ειδικό βιβλίο σε κεφάλαια του οποίου θα εξεταστεί στην θεωρία.

Ο υποψήφιος οδηγός, προτού λάβει μέρος στην πρακτική εξέταση, είναι υποχρεωμένος να υποστεί τις θεωρητικές εξετάσεις.  Δίδεται ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει έναν αριθμό ερωτήσεων, αντίστοιχων ή ίδιων με εκείνες του ειδικού εγχειριδίου εκμάθησης του κώδικα οδικής συμπεριφοράς.  Εφόσον ο υποψήφιος δώσει το πολύ μία λανθασμένη απάντηση θεωρείται επιτυχών.  Στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων λαθών τότε ο υποψήφιος απορρίπτεται και αν το επιθυμεί επανεξετάζεται.  Θα πρέπει να επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις για να έχει το δικαίωμα της πρακτικής εξέτασης.

Στην πρακτική εξέταση, εξετάζονται οι ικανότητες του υποψηφίου οδηγού σε εκπαιδευτικό όχημα της Σχολής του.  Η διάρκεια της πρακτικής εξετάσεως είναι περίπου 25 λεπτά.  Οι δοκιμασίες ταξινομούνται σε τρείς ομάδες.  Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει δοκιμασίες όσον αφορά την προετοιμασία του οχήματος.  Η δεύτερη ομάδα αφορά τις ικανότητες του οδηγού στην πορεία και φυσικά αν οδηγεί σύμφωνα με τον ΚΟΚ και με ασφάλεια πάνω απ’ όλα.  Η τρίτη ομάδα αφορά κυρίως τις ικανότητες του υποψηφίου στο να παρκάρει το όχημά του, πάλι σύμφωνα με τους κανόνες του ΚΟΚ και φυσικά στα σωστά σημεία και με ασφάλεια.
 
Κατά την διενέργεια της εξετάσεως στην πρακτική, η αξιολόγηση του υποψηφίου γίνεται με βάση την άνεσή του κυρίως στο χειρισμό των διαφόρων οργάνων του αυτοκινήτου, και στην ικανότητά του να κινείται με πλήρη ασφάλεια στο ρεύμα κυκλοφορίας.  Για την εύκολη διαπίστωση αυτών, η πρακτική εξέταση τείνει να διενεργείται σε οδούς αστικού δικτύου, αλλά και αν είναι δυνατόν και σε οδούς εκτός πόλεων ταχείας κυκλοφορίας.

Ο υποψήφιος οδηγός, εφόσον περάσει με επιτυχία τις θεωρητικές και τις πρακτικές εξετάσεις του, θεωρείται έτοιμος να αποκτήσει το πολυπόθητο δίπλωμα οδήγησής.  Τα υπόλοιπα διενεργούνται με συνεργασία του ιδίου και της  Σχολής Οδηγών που έχει αναλάβει τον υποψήφιο και σε μερικές ημέρες μπορεί να παραλάβει το δίπλωμά του από το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Εφόσον ο ερασιτέχνης οδηγός, παραλάβει το δίπλωμά του, είναι υποχρεωμένος να το αναθεωρεί κάθε 15 χρόνια - με τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις - και το όριο ηλικίας των 65 ετών.  Από το σημείο αυτό και μετά υποχρεούται ανά τριετία να αναθεωρεί το δίπλωμα του, και εφόσον οι γιατροί του το επιτρέπουν, μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί.